This is a simple headline

Giảm tiền điện, sống xanh hơn, bắt kịp xu hướng với điện mặt trời

Các hệ thống Điện mặt trời có thể sử dụng cho Hộ gia đình

Điện Mặt Trời Hòa Lưới

Là hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) để tạo ra điện, được nối vào hệ thống điện lưới hiện có, nên gọi là hệ thống hòa lưới (hay nối lưới).

Đọc Tiếp

Điện Mặt Trời Độc Lập

Là hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) để tạo ra điện, tự hoạt động mà không cần nối vào lưới điện công cộng, nên gọi là hệ thống điện NLMT độc lập.

Đọc Tiếp

Bơm Nước Điện Mặt Trời

Hệ thống bơm nước sử dụng nguồn năng lượng vô tận miễn phí từ mặt trời, giảm tối đa chi phí, thân thiện với môi trường. Cho các hộ gia đình tiếp kiệm chi phí hơn.

Đọc Tiếp