0236 2222 668

PROJECT MANAGER – HANOI OFFICE / QUẢN LÝ DỰ ÁN – VP HÀ NỘI

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí: PROJECT MANAGER – HANOI OFFICE

QUẢN LÝ DỰ ÁN – VP HÀ NỘI

Số lượng tuyển dụng: 01 người

 Job description/ Mô tả công việc:

– Get information about the Solar Power Project and prepare the conditions/procedures before construction, survey and process information of the project (Investor, documents, Contract …)

(Nắm thông tin về Dự án Điện Mặt Trời và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình (Chủ đầu tư, tài liệu, Hợp đồng…)

– Propose and coordinate with departments to make plans to organize the implementation of the company’s projects

(Đề xuất và phối hợp với các bộ phận lập phương án tổ chức triển khai thi công các Dự án của công ty)

– Manage and assign the works: BOM, BOQ, budget and ensure the project is on schedule and quality.

(Quản lý và phân công hoạt động: bóc tách khối lượng công trình; Lập dự trù chính xác khối lượng, định mức vật tư, vật liệu thi công, nhu cầu tài chính cho công trình, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.)

– Organize and implement construction, managing construction work in accordance with the plan, safety on the construction site. Direct responsibility to ensure quality, HSE and progress of the works.

(Tổ chức, triển khai thi công, quản lý công tác thi công theo đúng kế hoạch, an toàn lao động trên công trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường và tiến độ của công trình.)

– Manage and build relationships and work with the Investor, consultant, subcontractors, suppliers, local authorities… to solve the work.

(Quản lý, xây dựng mối quan hệ và làm việc với Chủ đầu tư, TVGS, các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, chính quyền địa phương… để giải quyết công việc).

– Manage manpower and assets throughout the construction site.

(Quản lý nhân sự, tài sản trên toàn công trường.)

– Check and confirm the quantity and quality of work as the basis of payment for the subcontractor, organize the acceptance of each job and stage, the acceptance of the handover project.

(Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.)

  Responsible to the Board of Directors for the progress, quality and cashflow of the Project

(Chịu trách nhiệm trước và Ban giám đốc về tiến độ, chất lượng và dòng tiền Dự án)

 – Perform other duties as assigned by the head of department and the Board of Directors

(Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo)

  Yêu cầu chuyên môn:

– University degree or above in Construction, Electrical, Electrical systems

(Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Xây dựng, Điện, hệ thống điện)

 – Experienced as Project Manager, Site Manager of Renewable Energy Projects.

(Có kinh nghiệm làm Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng Dự án Điện năng lượng tái tạo.)

 – knowledge and ability to handle procedures, project documents, and legal in the field of electricity construction investment.

(Có Kiến thức và năng lực xử lý về thủ tục, hồ sơ dự án, pháp lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng điện.)

 – Knowledge and experience in electricity market, energy investment, especially renewable energy

(Hiểu biết, có kinh nghiệm về thị trường điện, đầu tư năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo)

 – Ability to organize, manage and operate the site activity. Technical management skills – quality, economic management, cost, human resource management in the implementation of construction activities of solar power projects

(Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công trường. Kỹ năng quản lý kỹ thuật -chất lượng, quản lý kinh tế, chi phí, quản lý Nhân sự trong việc thực hiện hoạt động thi công Dự án điện mặt trời)

 – Having good health ensures good work, high sense of responsibility.

(Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt, tinh thần trách nhiệm cao)

 – Good English communication skills

(Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt)

 – Willing to work far the company has requested

(Sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu của công ty)

 Quyền lợi được hưởng:

– Salary: Attractive salary (Negotiable)

Mức lương : Lương thưởng hấp dẫn (Thỏa thuận)

 – Bonus: Quarter, Year

Thưởng: Quý, Năm

 – Enroll in annual training courses to develop yourself

Được đăng kí tham gia các khóa đào tạo hàng năm để phát triển bản thân

 – Social insurance, health insurance, unemployment insurance, sick leave, vacation… according to Vietnamese labor law

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép… theo luật lao động Việt Nam

 – Welfare regime: annual travel, birthday, visit, bonus on holidays, Tet and other events…

Chế độ phúc lợi: du lịch hằng năm, sinh nhật, thăm hỏi, thưởng dịp Lễ, Tết và các sự kiện…

 – Other benefits according to the business results or the Company’s remuneration regime

Các đãi ngộ khác theo kết quả kinh doanh hoặc chế độ đãi ngộ của Công ty

 Liên hệ: Ms. Oanh – phòng Hành chính Nhân sự

Điện thoại: 0976.939.344 (trong giờ hành chính)

Trụ sở chính: 96 Phạm Phú Tiết – Khuê Trung – Cẩm Lệ – Đà Nẵng

Địa chỉ VP: Tòa nhà Thăng Long – 98 Ngụy Như Kon Tum – Thanh Xuân – Hà Nội

Email: tuyendung@longtech.vn

Yêu cầu viết tiêu đề email: Vị trí ứng tuyển_Họ và tên_Số ĐT

Hồ sơ bao gồm:

  • Bản CV giới thiệu tóm tắt
  • Bằng đại học và các chứng chỉ liên quan