0236 2222 668

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH – VP HÀ NỘI

Vị trí: BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT – HANOI OFFICE

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH DOANH – VP HÀ NỘI

Số lượng tuyển dụng: 01 người

 Mô tả công việc:

– Initiate and bring new leads on Solar and Energy Efficiency, create relationships and good networking with potential clients, extend the industrial company network in Vietnam, introduce and present the investment opportunities to the client’s key stakeholders for successful deals.

(Tìm kiếm và mang lại những khách hàng tiềm năng mới về Năng lượng mặt trời và Tiết kiệm năng lượng, tạo mối quan hệ và kết nối tốt với các khách hàng tiềm năng, mở rộng mạng lưới công ty công nghiệp tại Việt Nam, giới thiệu và giới thiệu cơ hội đầu tư cho các bên liên quan chính của khách hàng để có các giao dịch thành công.)

– Networking and events participation: enhance Long Tech’s presence and visibility in the country.

(Kết nối mạng lưới và tham gia các sự kiện: tăng cường sự hiện diện và khả năng hiển thị của Long Tech trong nước.)

– Support Director of Development and Partnerships in organizing the country business development through 2 main channels: Direct leads and Partnerships.

(Hỗ trợ Giám đốc Phát triển và Đối tác tổ chức phát triển kinh doanh đất nước thông qua 2 kênh chính: Đầu mối trực tiếp và Đối tác.)

– Drive the pre-sales, sales and after sales process with customer, be the key person contact for customer within the Company, with the support from technical team.

(Thúc đẩy quá trình bán hàng trước, bán hàng và sau bán hàng với khách hàng, là người liên hệ chính với khách hàng trong Công ty, với sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật.)

– Organize site visits and work with Engineering team for commercial deals, collect necessary technical information for the preliminary proposal (drawings of building, layout…).

(Tổ chức thăm quan địa điểm và làm việc với đội Kỹ thuật về các giao dịch thương mại, thu thập các thông tin kỹ thuật cần thiết cho đề xuất sơ bộ (bản vẽ mặt bằng, bố trí công trình…).

– Be involved in the analysis and negotiation of contract terms, planning, pricing with customers and contractors.

(Tham gia vào việc phân tích và đàm phán các điều khoản hợp đồng, lập kế hoạch, định giá với khách hàng và nhà thầu.)

– Provide support to all internal and external communication and consultation programs carried out by the Company.

(Hỗ trợ tất cả các chương trình tư vấn và truyền thông nội bộ và bên ngoài do Công ty thực hiện.)

 Yêu cầu chuyên môn:

– University degree or above majoring in Economics, Engineering, Marketing,)

(Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Marketing,)

 – At least 1 year of working experience in the solar industry, at least 3 years of working experience

(Có kinh nghiệm làm việc trong ngành solar tối thiểu 1 năm, có kinh nghiệm đi làm tối thiểu 3 năm)

 – Possess good communication, presentation and negotiation skills

(Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.)

 – Ability to work in groups; Able to work independently and under pressure

(Khả năng làm việc nhóm; Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao)

 – Foreign language: English (ielts 6.0 or higher or equivalent) and Fluent in Chinese 4 skills: Listening, speaking, reading and writing (Level: HSK5)

(Ngoại ngữ : tiếng anh (ielts 6.0 trở lên hoặc tương đương và Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết (Trình độ: HSK5)

 Quyền lợi được hưởng:

– Salary: Attractive salary (Negotiable)

Mức lương : Lương thưởng hấp dẫn (Thỏa thuận)

 – Bonus: Quarter, Year

Thưởng: Quý, Năm

 – Enroll in annual training courses to develop yourself

Được đăng kí tham gia các khóa đào tạo hàng năm để phát triển bản thân

 – Social insurance, health insurance, unemployment insurance, sick leave, vacation… according to Vietnamese labor law

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép… theo luật lao động Việt Nam

 – Welfare regime: annual travel, birthday, visit, bonus on holidays, Tet and other events…

Chế độ phúc lợi: du lịch hằng năm, sinh nhật, thăm hỏi, thưởng dịp Lễ, Tết và các sự kiện…

 – Other benefits according to the business results or the Company’s remuneration regime

Các đãi ngộ khác theo kết quả kinh doanh hoặc chế độ đãi ngộ của Công ty

 Liên hệ: Ms. Oanh – phòng Hành chính Nhân sự

Điện thoại: 0976.939.344 (trong giờ hành chính)

Địa chỉ VP: Tòa nhà Thăng Long – 98 Ngụy Như Kon Tum – Thanh Xuân – Hà Nội

Email: tuyendung@longtech.vn

Yêu cầu viết tiêu đề email: Vị trí ứng tuyển_Họ và tên_Số ĐT

Hồ sơ bao gồm:

  • Bản CV giới thiệu tóm tắt
  • Bằng đại học và các chứng chỉ liên quan