Solar ESCO – Mô hình lắp điện mặt trời 0 Đồng cho Doanh nghiệp

SOLAR ESCO là gì? ESCO là mô hình Đầu tư điện mặt trời KHÔNG ĐỒNG dành cho các doanh nghiệp có lượng tiêu thụ điện năng lớn, có nhu cầu lắp điện mặt trời để sử dụng và mong muốn tiết kiệm thêm nhiều chi phí tiền điện hằng năm. Mô hình được xây dựng … Continue reading Solar ESCO – Mô hình lắp điện mặt trời 0 Đồng cho Doanh nghiệp