Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng sử dụng điện mặt trời?

Liệu với mức chi phí sử dụng điện mỗi tháng, doanh nghiệp của bạn cần sử dụng một mức công suất bao nhiêu, chi phí đầu tư ban đầu và thời gian hoàn vốn trong bao lâu là phù hợp? 

Hãy để LONG TECH tư vấn giúp bạn miễn phí nhé!

  Tên của bạn (bắt buộc) / Your name :
  Tên doanh nghiệp của bạn (bắt buộc) / Your company name :
  Địa chỉ doanh nghiệp của bạn / Company address :
  Tỉnh Thành / Province:
  Số điện thoại của bạn (bắt buộc) / Your phone number :
  Email (bắt buộc):
  Yêu cầu / Message :