0236 2222 668

KỸ SƯ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Vị trí: SOLAR POWER ENGINEER

KỸ SƯ ĐIỆN  NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

 Number of recruitment: 06 people

Số lượng tuyển dụng: 06 người

 Job description:

– Participate in design work, making principle diagrams, equipment diagrams, installation instructions, error handling, repair and improvement of electrical energy systems.

– Prepare and analyze technical drawings and required technical specifications to ensure installation complies with technical standards.

– Participate in quality supervisor and safety Supervisor activities at construction sites

———————————————————————-

Mô tả công việc:

– Tham gia vào công tác thiết kế, lập sơ đồ nguyên lý, sơ đồ thiết bị, chỉ dẫn lắp đặt, xử lý lỗi, sửa chữa và cải tiến hệ thống điện năng lượng.

– Chuẩn bị và phân tích bản vẽ kỹ thuật, các đặc tính kỹ thuật yêu cầu để đảm bảo việc lắp đặt tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

– Tham gia các hoạt động giám sát chất lượng, giám sát an toàn tại công trình.

 Professional requirements:

– Gender: Male

– Have 2-3 years of experience in designing and supervising C&I industrial rooftop solar power projects

– Proficient in using of AutoCad, Sketchup, knowing Pvsyst software is beneficial.

– Dynamic, honest, hardworking, responsible for work.

– A person who is quick to defend, honest and has the will to progress.

– accepts interns (3rd and 4th year students)

– Foreign language: English (TOEIC 500 or higher)

———————————————————————-

Yêu cầu chuyên môn:

– Giới tính: Nam.

– Có kinh nghiệm thiết kế giám sát các công trình điện năng lượng mặt trời áp mái công nghiệp C&I 2-3 năm

– Sử dụng thành thạo AutoCad, Sketchup, biết phần mềm Pvsyst là lợi thế.

– Năng động, thật thà, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.

– Là người nhanh phòng thủ, trung thực và có ý chí cầu tiến.

– Có nhận sinh viên thực tập sinh (sinh viên năm 3, năm 4)

– Ngoại ngữ : tiếng anh (toeic 500 trở lên)

Benefits:

– Work in a professional, humane and friendly environment

– Support costs when monitoring projects

– Trained from scratch

– Experience a real business environment, access the standards of international businesses and the world’s leading equipment brands.

– Be considered to become an official employee if you meet job requirements.

———————————————————————-

Quyền lợi được hưởng:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân văn và thân thiện

– Hỗ trợ chi phí khi đi giám sát công trình

– Được đào tạo từ đầu

– Trải nghiệm môi trường Doanh nghiệp thực tế, tiếp cận các tiêu chuẩn của doanh nghiệp quốc tế , các hãng thiết bị hàng đầu thế giới.

– Được xem xét trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng yêu cầu công việc.

 Contact:

Ms. Oanh – Human Resources Administration Department

Phone: 0976.939.344 (during office hours)

Ho Chi Minh Office Address: No. 32 Vu Tong Phan – An Phu Ward – Thu Duc City – Ho Chi Minh City

Hanoi Office Address: No. 98A Nguy Nhu Kon Tum – Thanh Xuan District – Hanoi City

Email: hr@longtech.vn

Required to write email subject: Position applied for_Full name_Phone number_Application office

Records include:

– Brief CV introduction

– University degree and related certificates

———————————————————————-

Liên hệ:

Ms. Oanh – phòng Hành chính Nhân sự

Điện thoại: 0976.939.344 (trong giờ hành chính)

Địa chỉ VP Hồ Chí Minh : Số 32 Vũ Tông Phan – Phường An Phú – Thành phố thủ Đức – Tp HCM

Địa chỉ VP Hà Nội:  Số 98A Ngụy Như Kon Tum – Quận Thanh Xuân – Tp Hà Nội

Email: hr@longtech.vn

Yêu cầu viết tiêu đề email: Vị trí ứng tuyển_Họ và tên_Số ĐT_Văn phòng ứng tuyển

Hồ sơ bao gồm:

  • Bản CV giới thiệu tóm tắt
  • Bằng đại học và các chứng chỉ liên quan