vận hành & đo kiểm

DỰ ÁN PHÙ MỸ FARM 330 MWP

DỰ ÁN SOLAR FARM ĐỨC THÀNH, MŨI NÉ 40 MWP

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI DA MI – 47.5 MWP

DỰ ÁN NHÀ MÁY RIO – QUẢNG NAM 

DỰ ÁN IMG PHƯỚC ĐÔNG – 6MWP

DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẤN SINH – LONG AN

DỰ ÁN LÂM GIANG – NINH BÌNH

DỰ ÁN DOF PHASE 2 – BÌNH DƯƠNG

DỰ ÁN IPC WISTRON HÀ NAM

DỰ ÁN EIFFEL – THÁI BÌNH

tư vấn thiết kế

DỰ ÁN IAGRAI GIA LAI – 2.4 MWp

DỰ ÁN QUẾ SƠN, QUẢNG NAM – 2 MWp

DỰ ÁN TÂY NGUYÊN – 3 MWp

DỰ ÁN TRẠI GÀ BÌNH PHƯỚC – 1 MWp

CÔNG TRÌNH TRUNG TRẠCH – 1 MWP

CÔNG TRÌNH BẮC TRẠCH – 240 kWP

CÔNG TRÌNH DIÊU KHÁNH 1 – 1 MWp

DỰ ÁN DIÊU KHÁNH 2 – 1 MWp