Vận Hành và Đo Kiểm

DỰ ÁN PHÙ MỸ FARM 330 MWP

DỰ ÁN SOLAR FARM ĐỨC THÀNH, MŨI NÉ 40 MWP

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI DA MI – 47.5 MWP

DỰ ÁN IMG PHƯỚC ĐÔNG – 6MWP

DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG – 1MWp

DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẤN SINH – LONG AN – 1.9MWp

DỰ ÁN LÂM GIANG – NINH BÌNH – 3MWp

DỰ ÁN DOF PHASE 2 – BÌNH DƯƠNG

DỰ ÁN IPC WISTRON HÀ NAM – 4MWp

DỰ ÁN EIFFEL – THÁI BÌNH – 4MWp

DỰ ÁN NHÀ MÁY NEW WING – BẮC GIANG – 4.8MWp

DỰ ÁN FUJI SEAL VIỆT NAM – BÌNH DƯƠNG – 980.455KWp

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TÂN HUY HOÀNG – HẢI PHÒNG – 673.2KWp

DỰ ÁN NHÀ MÁY RIO – QUẢNG NAM – 4.125MWp

DỰ ÁN LÂM SẢN NAM ĐỊNH – 1.249MWp

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI LONG AN

DỰ ÁN NHÀ MÁY SỢI PHÚ CƯỜNG – ĐỒNG NAI – 697KWp

DỰ ÁN MAY MẶC SPECTRE AN GIANG 

tư vấn thiết kế

DỰ ÁN IAGRAI GIA LAI – 2.4 MWp

DỰ ÁN QUẾ SƠN, QUẢNG NAM – 2 MWp

DỰ ÁN TÂY NGUYÊN – 3 MWp

DỰ ÁN TRẠI GÀ BÌNH PHƯỚC – 1 MWp

CÔNG TRÌNH TRUNG TRẠCH – 1 MWP

CÔNG TRÌNH BẮC TRẠCH – 240 kWP

CÔNG TRÌNH DIÊU KHÁNH 1 – 1 MWp

DỰ ÁN DIÊU KHÁNH 2 – 1 MWp