DỰ ÁN LONG KHÁNH, ĐỒNG NAI

  • Chủ đầu tư: Gloves Vietnam
  • Vị trí: Long Khánh, Đồng Nai
  • Tổng công suất lắp đặt: 3.3 MWp
  • Thời gian: 5/2022