DỰ ÁN JOHNSON WOOD, ĐỒNG NAI

Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1

DỰ ÁN JOHNSON WOOD, ĐỒNG NAI Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1