DỰ ÁN FULGENT SUN, HƯNG YÊN

Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1

DỰ ÁN FULGENT SUN, HƯNG YÊN Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1