DỰ ÁN AN PHÚ, ĐỒNG NAI

Thiết bị cung cấp: Jinko Tiger 570W + Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1

DỰ ÁN AN PHÚ, ĐỒNG NAI Thiết bị cung cấp: Jinko Tiger 570W + Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1