DỰ ÁN Ý MỸ CERAMIC, ĐỒNG NAI

Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1

DỰ ÁN Ý MỸ CERAMIC, ĐỒNG NAI Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1