DỰ ÁN BEESCO – BÌNH PHƯỚC

Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-115KTL-M2

DỰ ÁN BEESCO – BÌNH PHƯỚC Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-115KTL-M2