0236 2222 668

SOLAR ESCO

Giải pháp lắp điện mặt trời 0 đồng dành cho Doanh nghiệp 

ESCO Solar là gì?

ESCO là mô hình Đầu tư điện mặt trời KHÔNG ĐỒNG dành cho các doanh nghiệp có lượng tiêu thụ điện năng lớn, có nhu cầu lắp điện mặt trời để sử dụng và mong muốn tiết kiệm thêm nhiều chi phí tiền điện hằng năm.

Mô hình được xây dựng dựa trên cơ sở 3 bên cùng có lợi giữa Doanh nghiệp, Đơn vị tổng thầu EPC (Long Tech) và đối tác tài chính. Vai trò của từng bên được phân chia cụ thể như sau: