0236 2222 668

Bảng mã lỗi và hướng dẫn xử lý sự cố của Biến tần năng lượng Huawei Sun2000

Bảng mã lỗi và hướng dẫn xử lý sự cố của Biến tần năng lượng Huawei Sun2000

Thiết bị áp dụng: Chuỗi SUN2000-(90KTL, 95KTL, 100KTL, 105KTL)

Mức độ nghiêm trọng của báo động được xác định như sau:

  • Lớn: SUN2000 chuyển sang chế độ Tắt máy và ngừng xuất điện ra lưới điện do lỗi.
  • Nhỏ: Một số thành phần bị lỗi nhưng SUN2000 vẫn có thể xuất điện ra lưới điện.
  • Cảnh báo: Công suất đầu ra của SUN2000 giảm do yếu tố bên ngoài.
ID

báo động

Tên báo động Tính nghiêm trọng của báo động Nguyên nhân Biện pháp
2001 High string input voltage (Điện áp đầu vào chuỗi cao) Lớn Mảng quang điện được cấu hình không chính xác. Quá nhiều mô-đun quang điện được kết nối tuần tự vào chuỗi quang điện, do đó điện áp mạch hở của chuỗi quang điện vượt quá điện áp vận hành tối đa của SUN2000.

l  ID nguyên nhân 1 tương ứng với chuỗi quang điện 1 và 2.

l  ID nguyên nhân 2 tương ứng với chuỗi quang điện 3 và 4.

l  ID nguyên nhân 3 tương ứng với chuỗi quang điện 5 và 6.

l  ID nguyên nhân 4 tương ứng với chuỗi quang điện 7 và 8.

l  ID nguyên nhân 5 tương ứng với chuỗi quang điện 9 và 10.

l  ID nguyên nhân 6 tương ứng với chuỗi quang điện 11 và 12.

Giảm số lượng mô-đun quang điện được kết nối tuần tự vào chuỗi quang điện cho đến khi điện áp mạch hở của chuỗi quang điện nhỏ hơn hoặc bằng điện áp vận hành tối đa của SUN2000. Sau khi cấu hình mảng quang điện được khắc phục, báo động sẽ dừng.
2011 String Reverse Connection (Kết nối chuỗi đảo ngược) Lớn Chuỗi quang điện bị kết nối ngược.

ID nguyên nhân từ 1 đến 12 tương ứng với chuỗi quang điện từ 1 đến 12.

Kiểm tra xem chuỗi quang điện có bị kết nối ngược vào SUN2000 hay không. Nếu có, hãy chờ cho đến khi bức xạ mặt trời giảm vào ban đêm và dòng quang điện giảm xuống dưới 0,5 A. Sau đó, tắt hai công tắc DC và khắc phục kết nối chuỗi quang điện.
2012 String current

backfeed (Dòng điện

Cảnh báo 1.  Chỉ có một vài mô-đun quang điện được kết nối tuần tự vào chuỗi quang điện, do đó điện áp cuối thấp 1. Kiểm tra xem số lượng mô-đun quang điện được kết nối tuần tự với chuỗi quang điện này có nhỏ
chuỗi bị cấp ngược) hơn các chuỗi quang điện khác.

2. Chuỗi quang điện bị bóng che.

ID nguyên nhân từ 1 đến 12 tương ứng với chuỗi quang điện từ 1 đến 12.

hơn số lượng mô-đun quang điện được kết nối tuần tự với các chuỗi quang điện khác không. Nếu có, hãy kết nối tuần tự thêm nhiều mô-đun quang điện với chuỗi

quang điện này.

2. Kiểm tra điện áp mạch hở của chuỗi quang điện.
3. Kiểm tra để đảm bảo chuỗi quang điện không bị bóng che.
2013 Abnormal String Power (Công suất chuỗi bất thường) Cảnh báo 1.   Chuỗi PV đã bị bóng che trong thời gian dài.

2.   Chuỗi quang điện suy giảm hoạt động bất thường.

ID nguyên nhân từ 1 đến 12 tương ứng với chuỗi quang điện từ 1 đến 12.

1. Kiểm tra xem dòng điện của chuỗi quang điện bất thường có thấp hơn dòng điện của các chuỗi quang điện khác không. Nếu có, hãy kiểm tra để đảm bảo chuỗi quang điện bất thường không bị bóng che và số lượng chuỗi quang điện thực tế giống như số lượng được cấu hình.
2. Nếu chuỗi quang điện bất thường sạch sẽ và không bị bóng che, hãy kiểm tra xem chuỗi quang điện có bị hỏng hay không.
2014 High Input String Voltage to Ground (Điện áp chuỗi đầu vào nối đất cao) Lớn Điện áp giữa chuỗi quang điện đầu vào và đất bất thường và có rủi ro suy giảm công suất. 1. Nếu không có thiết bị bù PID trong hệ thống, hãy tắt chức năng bảo vệ PID vào ban đêm. Chức năng này gây ra suy giảm

mô-đun quang điện nếu chức năng đầu ra công suất vô công ban đêm được bật trên bộ biến tần.

2. Nếu có thiết bị bù PID trong hệ thống, hãy kiểm tra xem nó có bị hỏng không. Nếu có, hãy chỉnh sửa.

3. Kiểm tra xem cài đặt hướng bù của bộ biến tần và thiết bị bù PID có giống nhau không. Nếu không

giống, hãy thiết lập thông số dựa trên loại mô-đun

quang điện và đảm bảo các giá trị này giống nhau.

4. Nếu vẫn còn báo động, hãy liên lạc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Huawei.

2031 Phase Wire Short-Circuit ed to PE (Dây pha bị đoản mạch đến PE) Lớn Trở kháng của dây pha đầu ra đến PE thấp hoặc dây pha đầu ra bị đoản mạch đến PE. Kiểm tra trở kháng của dây pha đầu ra đến PE, định vị vị trí có trở kháng thấp hơn và khắc phục lỗi.
2032 Grid Loss (Mất điện lưới) Lớn 1.   Lưới điện bị mất điện.

2.   Mạch AC bị ngắt kết nối hoặc công tắc AC bị tắt.

1.   Báo động sẽ tự động biến mất sau khi lưới điện phục hồi.

2.   Kiểm tra để đảm bảo cáp nguồn AC được kết nối và công tắc AC đang BẬT.

2033 Grid Undervoltag e (Thấp áp lưới điện) Lớn Điện áp lưới nằm dưới ngưỡng dưới hoặc thời gian thấp áp kéo dài hơn giá trị được chỉ định bởi LVRT. 1.   Nếu báo động xảy ra ngẫu nhiên, có thể do lưới điện hoạt động bất thường tạm thời. SUN2000 sẽ tự động phục hồi sau khi phát hiện thấy lưới điện hoạt động bình thường.

2.   Nếu báo động xảy ra thường xuyên, hãy kiểm tra xem điện áp lưới điện có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không. Nếu không, hãy liên hệ với cơ quan điện lực địa phương. Nếu có, hãy sửa đổi ngưỡng bảo vệ thấp áp cho lưới điện khi có sự đồng ý của cơ quan điện lực địa phương.

3.   Nếu vẫn còn lỗi trong thời gian dài, hãy kiểm tra bộ ngắt mạch AC và cáp nguồn đầu ra AC.

2034 Grid Overvoltage (Quá áp lưới điện) Lớn Điện áp lưới vượt quá ngưỡng trên hoặc thời gian quá áp kéo dài hơn giá trị được chỉ định bởi HVRT. 1.   Kiểm tra xem điện áp kết nối lưới có vượt quá ngưỡng trên hay không. Nếu có, hãy liên hệ với cơ quan điện lực địa phương.

2.   Nếu bạn đã xác nhận rằng

điện áp kết nối lưới vượt quá ngưỡng trên và nhận

được sự đồng ý của cơ quan điện lực địa phương, hãy sửa đổi ngưỡng bảo vệ quá áp.

3. Kiểm tra để đảm bảo điện áp lưới đỉnh không vượt quá ngưỡng trên.

2035 Grid Voltage Imbalance (Mất cân bằng điện áp lưới) Lớn Chênh lệch giữa các điện áp pha lưới vượt quá ngưỡng trên. 1.   Kiểm tra để đảm bảo điện áp lưới nằm trong phạm vi bình thường.

2.   Kiểm tra kết nối của cáp nguồn đầu ra AC. Nếu kết nối cáp phù hợp nhưng báo động xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng đến việc sản xuất điện của nhà máy quang điện, hãy liên hệ với cơ quan điện lực địa phương.

2036 Grid Overfrequen cy (Quá tần lưới điện) Lớn Ngoại lệ lưới điện: Tần số lưới thực tế cao hơn yêu cầu của tiêu chuẩn lưới điện địa phương. 1.   Nếu báo động xảy ra ngẫu nhiên, có thể do lưới điện hoạt động bất thường tạm thời. SUN2000 sẽ tự động phục hồi sau khi phát hiện thấy lưới điện hoạt động bình thường.

2.   Nếu báo động xảy ra thường xuyên, hãy kiểm tra xem tần số lưới điện có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không. Nếu không, hãy liên hệ với cơ quan điện lực địa phương. Nếu có, hãy sửa đổi ngưỡng bảo vệ quá tần cho lưới điện khi có sự đồng ý của cơ quan điện lực địa phương.

2037 Grid Underfreque ncy (Thấp tần lưới điện) Lớn Ngoại lệ lưới điện: Tần số lưới điện thực tế thấp hơn yêu cầu tiêu chuẩn của lưới điện địa phương. 1. Nếu báo động xảy ra ngẫu nhiên, có thể do lưới điện hoạt động bất thường tạm thời. SUN2000 sẽ tự động phục hồi sau khi phát hiện thấy lưới điện hoạt động bình thường.
2. Nếu báo động xảy ra thường xuyên, hãy kiểm tra xem tần số lưới điện có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không. Nếu không, hãy liên hệ với cơ quan điện lực địa phương. Nếu có, hãy sửa đổi ngưỡng bảo vệ thấp tần cho lưới điện khi có sự đồng ý của cơ quan điện lực địa phương.
2038 Unstable Grid Frequency (Tần số lưới không ổn định) Lớn Ngoại lệ lưới điện: Tốc độ thay đổi tần số lưới thực tế không tuân thủ tiêu chuẩn lưới điện địa phương. 1. Nếu báo động xảy ra ngẫu nhiên, có thể do lưới điện hoạt động bất thường tạm thời. SUN2000 sẽ tự động phục hồi sau khi phát hiện thấy lưới điện hoạt động bình thường.
2. Nếu báo động xảy ra thường xuyên, hãy kiểm tra xem tần số lưới điện có nằm trong phạm vi chấp nhận được hay không. Nếu không, hãy liên hệ với cơ quan điện lực địa phương.
2039 Output Overcurrent (Quá dòng đầu ra) Lớn Điện áp lưới điện giảm mạnh hoặc lưới điện bị đoản mạch. Kết quả là dòng điện đầu ra quá độ của bộ biến tần vượt quá ngưỡng trên và do đó chức năng bảo vệ bộ biến tần được kích hoạt. 1.   Bộ biến tần phát hiện điều kiện vận hành bên ngoài trong thời gian thực. Sau khi lỗi được khắc phục, bộ biến tần sẽ tự động phục hồi.

2.   Nếu báo động xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng đến việc sản xuất điện của nhà máy quang điện, hãy kiểm tra xem đầu ra có bị đoản mạch không. Nếu vẫn còn lỗi, hãy liên lạc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Huawei.

2040 Output DC Component Overhigh (Quá dòng thành phần DC đầu ra) Lớn Thành phần DC của dòng điện đầu ra SUN2000 vượt quá ngưỡng trên được chỉ định. 1.   Nếu ngoại lệ xảy ra do lỗi bên ngoài, SUN2000 sẽ tự động phục hồi sau khi lỗi được khắc phục.

2.   Nếu báo động xảy ra thường xuyên và ảnh hưởng đến việc sản xuất điện của nhà máy quang điện, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Huawei.

2051 Abnormal Residual Current (Dòng điện dư bất thường) Lớn Trở kháng cách điện của phía đầu vào đến PE giảm khi SUN2000 đang vận hành. 1. Nếu báo động xảy ra ngẫu nhiên, có thể do cáp nguồn bên ngoài hoạt động bất thường tạm thời. SUN2000 sẽ tự động phục hồi sau khi lỗi được khắc phục.
2. Nếu báo động xảy ra thường xuyên hoặc vẫn còn tồn tại, hãy kiểm tra để đảm bảo trở kháng giữa chuỗi quang điện và mặt đất không thấp hơn ngưỡng dưới.
2061 Abnormal Grounding (Nối đất bất thường) Lớn 1.   Cáp PE của SUN2000 không được kết nối.

2.   Phía đầu ra của SUN2000 không kết nối với máy biến áp cách ly khi đầu ra chuỗi quang điện được nối đất.

1.   Kiểm tra để đảm bảo cáp PE của SUN2000 được kết nối đúng cách.

2.   Nếu đầu ra chuỗi quang điện được nối đất, hãy kiểm tra để đảm bảo phía đầu ra SUN2000 kết nối với biến áp cách ly.

2062 Low Insulation Resistance (Điện trở cách nhiệt thấp) Lớn 1.   Chuỗi quang điện bị đoản mạch đến PE.

2.   Chuỗi quang điện ở trong môi trường ẩm ướt trong thời gian dài và cáp nguồn không được cách điện tốt với mặt đất.

1.   Kiểm tra trở kháng giữa chuỗi quang điện và cáp PE. Nếu xảy ra đoản mạch, hãy khắc phục lỗi.

2.   Kiểm tra để đảm bảo cáp PE của SUN2000 được kết nối đúng cách.

3. Nếu bạn chắc chắn rằng trở kháng nhỏ hơn giá trị mặc định trong môi trường nhiều mây hoặc mưa, hãy đặt lại Insulation resistance protection.
2063 Cabinet Overtempera ture (Quá nhiệt tủ điện) Nhỏ 1.   SUN2000 được lắp đặt ở nơi thông gió kém.

2.   Nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng trên.

3.   SUN2000 không hoạt động đúng.

1.   Kiểm tra tình trạng thông gió và nhiệt độ môi trường tại vị trí lắp đặt SUN2000. Nếu thông gió kém hoặc nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng trên, hãy cải thiện tình trạng thông gió và tản nhiệt.

2.   Nếu cả tình trạng thông gió và nhiệt độ môi trường đều đáp ứng yêu cầu, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Huawei.

2064 Device Fault (Lỗi thiết bị) Lớn Xảy ra lỗi không thể phục hồi trên một mạch bên trong SUN2000. Tắt công tắc đầu ra AC và công tắc đầu vào DC, rồi bật lại sau 15 phút. Nếu vẫn còn lỗi, hãy liên lạc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Huawei.
2065 Upgrade Failed (Nâng cấp không thành công) Nhỏ Quá trình nâng cấp kết thúc bất thường. 1.   Thực hiện lại quá trình nâng cấp.

2.   Nếu nâng cấp thất bại nhiều lần, hãy liên hệ với đại lý của bạn.

2066 License Expired (Giấy phép đã hết hạn) Cảnh báo 1.   Chứng chỉ đặc quyền đã chuyển sang giai đoạn gia hạn.

2.   Tính năng đặc quyền sắp mất hiệu lực.

1.   Đăng ký chứng chỉ mới.

2.   Tải chứng chỉ mới.

61440 Faulty Monitoring Unit (Đơn vị giám sát bị lỗi) Nhỏ 1.   Không đủ bộ nhớ flash.

2.   Bộ nhớ flash có khối hư hỏng (bad sector).

Tắt công tắc đầu ra AC và công tắc đầu vào DC, rồi bật lại sau 15 phút. Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bo mạch giám sát hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Huawei.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Huawei nếu tất cả các quy trình phân tích lỗi liệt kê ở trên đã hoàn tất nhưng vẫn còn lỗi.

Hoặc Liên hệ TRUNG TÂM SỬA CHỮA BIẾN TẦN NĂNG LƯỢNG HUAWEI  tại hotline 0236 2222 668

Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn sử dụng Chuỗi SUN2000-(90KTL, 95KTL, 100KTL, 105KTL) bởi Huawei