0236 2222 668

Long Tech đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018

Cuối tháng 01/2022 vừa qua, Long Tech vừa được cấp Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp Chứng chỉ ISO 45001:2018 cho lĩnh vực điện công nghiệp, điện tại tái tạo từ ISOCERT.

Long Tech đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018

Không ngừng nổ lực trở thành đơn vị tiên phong về chất lượng và giải pháp tối ưu trong ngành năng lượng tái tạo

Hai chứng chỉ trên góp phần khẳng định cam kết của Long Tech đối với khách hàng trong việc tuân thủ theo những quy trình và tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ luật pháp, hướng đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ không những phù hợp với nhu cầu, xu thế của thị trường mà còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization viết tắt là ISO) phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015.

Mục đích của tiêu chuẩn giúp tổ chức phát hiện các nguyên nhân khiến cho các hoạch định của doanh nghiệp không đạt được mục tiêu như mong muốn, đồng thời đưa ra các giải pháp ngăn ngừa để giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu như đã định.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành vào tháng 3/2018.

Mục đích của tiêu chuẩn là nhằm hoàn thiện các yêu cầu quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp đã được đề cập trong Tiêu chuẩn OHSAS 18001 ban hành trước đó, cũng như thiết lập một cấu trúc đồng nhất với các hệ thống quản lý khác. Tiêu chuẩn ISO 45001 cũng hướng đến việc hỗ trợ các tổ chức áp dụng cải tiến việc quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, loại bỏ các mối nguy và giảm thiểu các rủi ro về an toàn nghề nghiệp.

Việc đạt được chứng nhận ISO là kết quả ghi nhận nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ nhân viên Long Tech từ tháng 08/2021 đến tháng 01/2022. Long Tech đã tiến hành nhận diện lại bối cảnh và rủi ro trong toàn bộ hệ thống tổ chức hoạt động và thiết lập kế hoạch kiểm soát qua liên kết với quy trình hóa tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn doanh nghiệp. Công tác kiểm tra và đo lường chất lượng cũng được quy định chặt chẽ cho từng khâu trong quá trình sản xuất và triển khai thường xuyên nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót có thể xảy ra.

Bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng và dịch vụ khách hàng, Long Tech còn rất chú ý đến sức khỏe và môi trường làm việc an toàn cho các bộ công nhân viên thông qua việc đạt được chứng chỉ ISO 450001:2018. Chứng chỉ này nhấn mạnh trách nhiệm của Ban lãnh đạo Long Tech với toàn thể cán bộ công nhân viên, đưa ra hướng phát triển phù hợp với Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp.

Long Tech tin rằng, việc đạt chứng nhận ISO chỉ là bước khởi đầu cho năm 2022, Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Long Tech cam kết sẽ tiếp tục duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty trong những năm tiếp theo.

Liên hệ với Long Tech 

Gọi ngay HOTLINE 0236 2222 668 để được tư vấn, hỗ trợ MIỄN PHÍ


    [no_toc]