0236 2222 668

Sự khác biệt giữa Tín chỉ carbon và Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC

Sự khác biệt giữa Tín chỉ carbon và Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC

Tín chỉ carbonChứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC đều là các hệ thống chứng nhận quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của nguồn năng lượng truyền thống đối với khí nhà kính. Tuy nhiên, chúng có các mục tiêu và phương thức hoạt động riêng biệt.Cùng tìm hiểu rõ hơn cùng Long Tech qua bài viết sau.

Tín chỉ carbon và Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC là gì

Tín chỉ carbon và Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC là gì

Tín chỉ carbon Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC
Khái niệm Tín chỉ carbon được coi như một loại giấy phép cho phép chủ sở hữu thải ra một lượng khí CO2 nhất định hoặc khí thải nhà kính khác (CH4, NO2). Một tín chỉ carbon sẽ tương đương với một tấn khí CO2 (hoặc khí thải khác) được thải ra môi trường. I-REC là một loại Chứng chỉ thuộc tính năng lượng (EAC) được đưa ra để chứng nhận một lượng điện năng nhất định được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Một I-REC = 1 MWh điện tái tạo
Ưu điểm
  • Giới hạn về lượng khí thải carbon có thể được thiết lập nghiêm ngặt
  • Các khoản tín dụng chưa sử dụng có thể được giao dịch cho các công ty khác
  • Khuyến khích các công ty đầu tư vào công nghệ xanh hơn
  • Giới hạn về lượng khí thải carbon có thể được thiết lập nghiêm ngặt
  • Các khoản tín dụng chưa sử dụng có thể được giao dịch cho các công ty khác
  • Khuyến khích các công ty đầu tư vào công nghệ xanh hơn

Sự khác biệt giữa Tín chỉ carbon và Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC

Cả Tín chỉ carbon và Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC đều đại diện cho những cách mà chúng ta có thể giảm thiểu lượng khí thải carbon và sự nóng lên toàn cầu. Nhưng chúng cũng là những phương pháp hành động khí hậu khác nhau với các tác động môi trường khác nhau, điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt của chúng.

  • Mục đích: I-REC nhằm mục đích chứng minh rằng một công ty đang sử dụng năng lượng tái tạo, trong khi tín chỉ carbon nhằm mục đích khuyến khích các công ty giảm lượng khí thải của họ.
  • Cách thức hoạt động: I-REC được tạo ra và bán bởi các nhà máy điện tái tạo, trong khi tín chỉ carbon được tạo ra và bán bởi các dự án giảm phát thải khí nhà kính.
  • Ưu điểm: I-REC có thể giúp các công ty đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo của họ, trong khi tín chỉ carbon có thể giúp các công ty giảm lượng khí thải của họ.

Ví dụ

Một công ty sử dụng điện từ lưới điện truyền thống. Công ty này có thể mua I-REC từ một nhà máy điện mặt trời để chứng minh rằng họ đang sử dụng năng lượng tái tạo.

Một công ty sản xuất thép bằng cách đốt than đá. Công ty này có thể mua tín chỉ carbon từ một dự án trồng rừng để bù đắp lượng khí thải CO2 của họ.

Khi bạn nghe thấy cụm từ “tín dụng carbon”, hãy nghĩ về thuật ngữ “trợ cấp” . Tín chỉ carbon thể hiện lượng CO2 tối đa mà một thực thể được phép thải ra. Giới hạn phát thải CO2 này giảm dần theo thời gian, buộc các thực thể ngày càng thải ra ít CO2 hơn để duy trì trong ranh giới của giới hạn. Các công ty có mức phát thải cao có thể tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ làm tăng chi phí.

Khi bạn nghe thấy từ “I-REC”, hãy nghĩ về thuật ngữ “năng lượng tái tạo”. I-REC có thể làm giảm nhu cầu về sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng cách thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo. I-REC đại diện cho việc tạo ra năng lượng tái tạo để cung cấp cho lưới điện của chúng ta. Ví dụ: nếu bạn tiêu thụ 100 MWh mỗi năm thì bạn nên mua 100 I-REC để đảm bảo rằng tất cả điện bạn sử dụng đều được lấy từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Những điều cần biết về Chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế I-REC

Những Điều Cần Biết Về Tín Chỉ Carbon: Chìa Khóa Cho Sự Tăng Trưởng Bền Vững Của Doanh Nghiệp

Tóm lại, Tín chỉ carbon và Chứng chỉ năng lượng tái tạo (I-REC) là hai công cụ quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu. Sử dụng tín dụng carbon và I-REC có thể làm giảm mức tiêu thụ và sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch (tức là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên) có thể làm giảm tác động của sự nóng lên toàn cầu bằng cách hạn chế khí nhà kính toàn cầu. Cả hai hệ thống đều có những ưu điểm và cách thức hoạt động riêng biệt, tuỳ vào mục đích, doanh nghiệp có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với mình.